Čokica

Za izvedbo inovacijskega projekta Čokica, smo v Podjetju Kokica, d.o.o. pridobili nepovratna sredstva Slovenskega podjetniškega sklada – Razpis P2.

S projektom bomo prispevali k zmanjšanju zavržene hrane. Znotraj podjetja bomo z optimizacijo proizvodnje lahko ves presežek nadaljnjo uporabili. Tako bo nastal popolnoma nov izdelek, katerega razvijamo v projektu Čokica.

Številka pogodbe: PSI18/00009
Številka OP v IS e-MA: OP20.03406
Naziv operacije: ČOKICA
Naziv podjetja: Kokica, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
maksimalna višina nepovratnih sredstev: 54.000€

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.

logotipi_small